#DaiHoiXI

BIỂU TRƯNG ĐẠI HỘI

Biểu trưng lấy ý nghĩa từ hình tượng chú cá heo đang hướng lên, vươn ra khỏi lòng đại dương, phía trên có huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thể hiện con đường phát triển, tương lai vươn lên tầm cao mới.
Hai vây của cá heo được cách điệu hình dáng Bumerang, để Bumerang có thể bay và quay về cần phải tuân thủ các quy tắc nhất định như công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) cần phải có định hướng rõ ràng, sự đồng hành của Đoàn viên, thanh niên IUH.
Con mắt của cá heo là hình tượng bánh răng công nghiệp, thể hiện lực lượng Đoàn viên, thanh niên IUH luôn khát vọng, tiên phong vì sự phát triển của nhà trường.
Đường nét biểu trưng vừa mạnh mẽ, khỏe khoắn, vừa uyển chuyển thể hiện sự linh hoạt, thích ứng với mọi điều kiện, môi trường của Đoàn viên, thanh niên IUH.
Toàn bộ biểu trưng thể hiện khát vọng của Tuổi trẻ IUH năng động, sáng tạo, tri thức, xung kích đi đầu vì sự phát triển của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

KHÁT VỌNG - XUNG KÍCH - BẢN LĨNH -
SÁNG TẠO - HỘI NHẬP
ỨNG CỬ VIÊN

Ban Chấp hành Đoàn trường Khóa XI (2022 - 2024)

ĐĂNG KÝ

TỔ THẢO LUẬN

TỔ 1

  • Công tác giáo dục, giáo dục chính trị - tư tưởng
  • Số lượng: 4

TỔ 2

  • Công tác Nghiên cứu khoa học và Quốc tế thanh niên
  • Số lượng: 5

TỔ 3

  • Công tác Phong trào và công trình thanh niên
  • Số lượng: 4

TỔ 4

  • Công tác Tổ chức, xây dựng và kiểm tra, giám sát của Đoàn
  • Số lượng: 0